German-Turkish translations for harmlos:

zararsız · other translations

harmlos zararsız

Ein kürzlich entwickeltes harmloses radioaktives Gerät.

Yakın geçmişte geliştirilmiş zararsız bir radyoaktif cihaz.

Ich hoffe etwas Harmloses.

Umarım zararsız bir şeydir.

Das ist nur ein harmloses Katz-und-Maus-Spiel zwischen mir und einer Profikillerin!

Bu sadece, kediyle farenin zararsız oyunu benimle, profesyonel bir katil arasında!

Click to see more example sentences