German-Turkish translations for heben:

kaldırmak · other translations

heben kaldırmak

Eins zwei drei. Heben und runter.

Bir, iki, üç kaldır ve bırak.

Wälzen und die Beine heben.

Yuvarlan ve bacaklarını kaldır.

So jung," sagte er und hob mich hoch.

Ne kadar gençsin" dedi ve beni kaldırdı.

Click to see more example sentences