German-Turkish translations for heißen:

adı olmak · ismi olmak · other translations

heißen adı olmak

Hier unten ist jemand, der sagt, er heiße Charles.

Burada biri var. Adının Charles olduğunu söyledi.

Er wird Trent Carter heißen.

Adı Trent Carter olacak.

Es wird "Maxys Autowasch" heißen.

Adı "Maxy Araba Yıkama" olacak.

Click to see more example sentences
heißen ismi olmak

Wie könnte ein hübsches Mädchen wie du wohl heißen?

Senin gibi güzel bir kızın ismi ne olabilir?