German-Turkish translations for herein:

içeriye, içeri · içinde · other translations

herein içeriye, içeri

Nein, nein. Komm herein.

Hayır, hayır, içeri gel.

Hier herein bitte.

İçeri buyur, lütfen.

Komm herein, Eve.

İçeri gir, Eve.

Click to see more example sentences
herein içinde

Es kommt noch eine Nachricht für Sie herein.

Senin için başka bir mesaj daha var, Binbaşı.

Kommen Sie herein auf einen Tee.

Biraz çay için içeri gel.

Kommen Sie herein auf einen Drink.

İçeri gelin. Gelin de bir içki için.