German-Turkish translations for hervorragend:

mükemmel · harika · muhteşem · olağanüstü · other translations

hervorragend mükemmel

Der Ausbildungsstand der Besatzung ist hervorragend.

Mürettebatınız mükemmel eğitilmiş. Liderliğinize bir hürmet.

Der Redaktionskeller ist hervorragend.

Gazete bürosunun mahzeni mükemmel.

Hervorragend. Und jetzt ein kleines Spielchen.

Mükemmel Şimdi ufak bir oyun zamanı.

Click to see more example sentences
hervorragend harika

Ponyo Das ist hervorragend!

Ponyo, bu çok harika.

Ja, Beca wäre hervorragend.

Evet, Beca harika olur.

'Lieber Sam, du malst hervorragend, vor allem Bäume und Telefonmasten.

Sevgili Sam, harika resim yapıyorsun özellikle de ağaçlar ve telefon direkleri harika.

hervorragend muhteşem

Lhr Bizeps und Trizeps sind hervorragend definiert.

Bicep ve tricep kasların muhteşem derecede gelişmiş. Sağol.

hervorragend olağanüstü

Torres' Testergebnisse sind hervorragend.

Torres'in test sonuçları olağanüstü.