German-Turkish translations for heutzutage:

günümüzde, günümüz · bugün · bu günlerde · şimdilerde · other translations

heutzutage günümüzde, günümüz

Heutzutage ist alles möglich.

Günümüzde her şey mümkün.

Heutzutage ist ein Festnetzanschluss wie der Blinddarm oder ein verkümmerter Schwanz.

Günümüzde bir sabit hat bir apandis ya da işlevini kaybetmiş bir kuyruk gibi.

Sexfreunde sind heutzutage normal.

Seks arkadaşlığı günümüzde çok yaygın.

Click to see more example sentences
heutzutage bugün

Heutzutage sind wir mehr gewerbliche Performancekünstler.

Bugünlerde daha çok endüstriyel performans sanatçılarıyız.

Du weißt schon, Kommunismus, Faschismus, Voodooismus, jeder hat einen "ismus" heutzutage.

Bilirsin, komünizm, faşizm vuduizm, bugünlerde herkesin bir "izm"i var.

Heutzutage kann man alles kaufen.

Bugünlerde para her şeyi satın alıyor.

Click to see more example sentences
heutzutage bu günlerde

Wissen Sie, Warschau ist heutzutage recht gefährlich.

Profesör Varşova, bu günlerde oldukça tehlikeli.

Niemand kriegt heutzutage ein Kredit, Ray.

Kimse bu günlerde kredi alamıyor Ray.

Mili treibt sich gerne herum und das ist heutzutage gefährlich.

Mili etrafta dolanıp duruyor ve bu bu günlerde bu tehlikeli.

Click to see more example sentences
heutzutage şimdilerde

Wie heutzutage Englisch.

Şimdiki İngilizce gibi.

Ja, heutzutage gibt es nur Methjunkies und Crackjunkies.

Evet, şimdi ya meth kafası ya da şarapçılar var.