German-Turkish translations for hier:

burda, burada, buraya, bura, buradan · işte · burası · yine · şöyle · other translations

hier burda, burada, buraya, bura, buradan

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Alle diese Frauen sind sie hier gestorben?

Bu kadınların hepsi burada öldü?

Wie viel haben wir hier?

Burada ne kadar var?

Click to see more example sentences
hier işte

Ich denke, wir sind hier fertig, oder?

Sanırım burada işimiz bitti, değil mi?

Sind Sie geschäftlich hier?

Bir için mi buradasınız?

Steht hier "Bamt"oder" Pamt"?

İşte."B.tane"mi yoksa" P.tane" mi?

Click to see more example sentences
hier burası

Hier riecht's wie beim Tierarzt, wie ein Haufen ängstlicher Hunde.

Burası sanki veterinermiş gibi bir avuç korkmuş köpek gibi kokuyor.

Alle Hitman Two Victors, hier ist Hitman Two Bravo.

Tüm Hitman İki Anahtarları, burası Hitman İki.

Das wird das Schlafzimmer und das hier die Küche.

Burası yatak odası ve burası da mutfak olacak.

Click to see more example sentences
hier yine

Ich werde trotzdem hier sein.

Ben yine de burada olacağım.

Schau an, wer wieder hier ist.

Hey. Peki, bak kim burada, yine.

Wenn du wieder hier baust, dann wird sie wieder ausgewaschen.

Eğer yine buraya inşa ederseniz, yine sular altında kalacak.

Click to see more example sentences
hier şöyle

Sir, bitte, hier entlang.

Efendim, lütfen, şöyle buyurun.

Hier ist der Deal Linwood Memorial Hospital, Randolph, New York.

Şöyle ki Linwood Memorial Hastanesi Randolph, New York.

Aber hier ist die Sache.

Ama şöyle bir şey var.

Click to see more example sentences