German-Turkish translations for hier:

burda, burada, buraya, bura, buradan · işte · burası · yine · şöyle · other translations

hier yine

Aber du bist trotzdem hier.

Ama yine de kalkıp buraya geldin.

Nicholas, hier nochmal Frank.

Nicholas, yine ben, Frank.

Hier ist Chaplin wieder, dieses Mal mit Adolphe Menjou.

İşte yine Chaplin bu sefer Adolphe Menjou'yla.

Alicia, hier ist Henry Peck

Alicia, ben Henry Peck. Yine ben.

Und trotzdem bleiben Sie hier wohnen?

Yine de hala burada kalıyorsun?

Hi, hier ist wieder Maddy Clark.

Selam, ben Maddy Clark yine.

Was machst du wieder hier?

Sen yine ne arıyorsun burada?

Richtig und trotzdem habe ich die Ergebnisse hier.

Doğru, ve yine de, test sonuçları elimde.

Und trotzdem bin ich hier.

Evet, yine de geldim.

Hallo, hier wieder Bennet.

Selam, yine benim, Bennet.