German-Turkish translations for hier:

burda, burada, buraya, bura, buradan · işte · burası · yine · şöyle · other translations

hier yine

Hier ist Nicholas Nickleby wieder.

İşte yine Nicholas Nickelby.

Hat wieder einer hier hingepisst?

Buraya yine mi biri isedi?

Jean-Claude, auch schon wieder hier?

Jean-Claude yine mi buradasın?

Und dennoch, sind wir hier, Partner.

Ama yine de buradayız ortak.

Mag sein, aber es ist hier.

Belki ama, yine de burada.

Und doch bist du hier.

Ve yine de buradasın.

Trotzdem, das hier ist übel.

Yine de bu çok acımasızca.

Tja Ich lasse den Milchreis hier.

Ben yine de sütlacı burada bırakıyorum.

Und trotzdem sitze ich jetzt hier. Bei dir.

Ama ben yine de burada senin yanındayım.

Heute war Arah Agbar wieder hier, wegen der Miete.

Ekber Bey, kira için bugün,.. yine aradı.