German-Turkish translations for hiervon:

bundan · ondan · other translations

hiervon bundan

Nichts hiervon ist deine Schuld.

Bunların hiçbiri senin hatan değil.

Nichts hiervon ist Zufall.

Bunların hiçbiri tesadüf değil.

Nichts hiervon bin ich.

Ve bunların hiçbiri de beni.

Click to see more example sentences
hiervon ondan

Nein! Er war kein Teil hiervon.

Hayır, o bunun bir parçası değil.

Und ich habe sie hiervon unterrichtet.

Ve ben Onlara bunun haberini verdim.

Ist sie auch Teil hiervon?

O da bu işin parçası?