German-Turkish translations for hilfreich:

yardımcı · faydalı · yararlı · other translations

hilfreich yardımcı

Sie waren sehr hilfreich. Danke.

Çok yardımcı oldun, teşekkürler.

Nein, Sie waren sehr hilfreich.

Yo, çok yardımcı oldunuz.

Sie waren sehr hilfreich, Jon.

Çok yardımcı oldun, Jon.

Click to see more example sentences
hilfreich faydalı

Bisher waren Sie sehr hilfreich.

Şimdiye kadar oldukça faydalı oldunuz.

Außerhalb dieser Grenzen kann das als hilfreiche Geste gemeint sein.

Bu sınırlar dışında, bu olayın kastı faydalı bir jest olabilir.

Ist das hilfreich?

Bu faydalı mı?

Click to see more example sentences
hilfreich yararlı

Ich denke, diese Leute könnten noch sehr hilfreich sein.

Bence bu insanlar, bize çok yararlı olacaktır.

Wenn du nichts hilfreiches mimen wirst, mime überhaupt nichts.

Eğer yararlı bir pandomim yapmayacaksan hiç yapma daha iyi.

Aber die Gnade selbst könnte hilfreich sein.

Ama bu özün kendisi yararlı olabilir.

Click to see more example sentences