German-Turkish translations for hinab:

aşağıya, aşağı · other translations

hinab aşağıya, aşağı

Ein Gott kommt vom Berg hinab.

Bir Tanrı dağdan aşağı iniyor.