German-Turkish translations for hinauf:

yukarıya, yukarı · other translations

hinauf yukarıya, yukarı

Komm schon, gehen wir hinauf.

Gel. Hadi, yukarı çıkalım.

Hier entlang bitte, die Treppe hinauf.

Bu taraftan lütfen. Yukarı çıkalım.

Reverend Sykes, gehen Sie hinauf?

Rahip Sykes, yukarı çıkıyorsunuz?

Click to see more example sentences