hinführt

Es ist ein Kreis, der nirgends hinführt.

Bu hiçbir yere varmayan bir çember.

Wir beide wissen, wo das hinführt, Jake.

Bunun nereye gittiğini ikimiz de biliyoruz, Jake.

Weißt du wo das hinführt, Rosalee?

Nereye gittiğini biliyor musun Rosalee?

Ich weiß nicht, wo das hinführt, aber ich sage lhnen zwei Dinge:

Bu bizi nereye götürecek bilmiyorum ama size iki şey söyleyeceğim:

Gott weiß, wo der uns hinführt.

Tanrı bilir, bizi nereye götürüyordur.

Wo das Leben uns auch hinführt

Hayat bizi nereye götürürse götürsün