German-Turkish translations for hinsehen:

bakmak · other translations

hinsehen bakmak

Niemand zwingt dich hinzusehen.

Kimse seni bakman için zorlamıyor.

Ich habe nie selbst hingesehen.

Ben de hiç bakmak istemezdim.

Niemand hat hingesehen.

Kimse de bakmıyordu.

Click to see more example sentences