hintere

Ein geheimes Leben hinter verschlossenen Türen?

Kilitli kapı arkasında gizli bir hayat?

Wir verhängten Wirtschafts-Sanktionen, versteckten uns hinter Diplomatie.

Ekonomik ambargo uyguladık ve diplomasinin arkasına saklandık.

Offenbar steckt hinter ihrer Evakuierungsstory ein Körnchen Wahrheit.

Görünüşe göre tahliye hikâyesinde doğruluk payı varmış.

Hinter diesen Türen wird ein Bundesrichter SkandaIe enthüIIen

Bu kapıların ardında, bir federal yargıç medyanın

Aber hinter diesem friedlichen Horizont, ein Ungeheuer.

Ama bu huzurlu ufuğun ardında bir canavar bekliyor.

Wer steckt hinter diesem Gesicht?

Bu suratın arkasında kim var?

Hinter diesen Häusern ist eine Gasse.

Bu evlerin arkasında bir sokak var.

Verschränken Sie Ihre Hände hinter Ihrem Kopf.

Ellerini birbirine kenetle, onları başının arkasına koy.

Sie könnte hinter allem stecken.

Her şeyin arkasında olabilir.

Eine Blume hinter einer Blume.

Çiçek arkasında bir çiçek.