German-Turkish translations for hinterlassen:

geride bırakmak · miras bırakmak · other translations

hinterlassen geride bırakmak

Shrapnel hat eine Überraschung hinterlassen.

Şarapnel geride bir sürpriz bırakmış.

Und sie hinterließ uns untröstlich und ratlos.

Bizi geride kalbi kırık bıraktı. Ve karma karışık.

Das Pferd könnte eine Spur hinterlassen.

O at geride bir iz bırakabilir.

hinterlassen miras bırakmak

Sein Vater hinterließ ein stattliches Erbe.

Babası büyükçe bir miras bıraktı ona.

Kahless hinterließ uns, uns allen, ein mächtiges Erbe.

Kahless bize, hepimize güçlü bir miras bıraktı.