German-Turkish translations for hinunter:

aşağıya · other translations

hinunter aşağıya

Nein. Ich gehe selbst hinunter.

Hayır, ben aşağıya gidiyorum.

Lasst uns hinunter.

Bizi aşağı indir.

Gibt es einen Weg da hinunter?

Buradan aşağı yol var mı?

Click to see more example sentences