German-Turkish translations for hissen:

çekmek · other translations

hissen çekmek

Flagge hissen und Hymne singen.

Bayrağı çekin ve milli marşı söyleyin.