hungrigen

Sie sind immer hungrig, fressen sogar Knochen.

Her zaman karınları açtır, kemik bile yerler.

Ich fühle mich hungrig heute.

Bugün kendimi acıkmış hissediyorum.

Dieser Zyklon ist hungrig.

Bu siklonun karnı acıktı.

Wir sind auch hungrig.

Evet, biz de acıktık.

Wir sind arme unglückliche hungrige Künstler.

Bizler zavallı, talihsiz, sanatçılarız!

HUNGRIG Bitte helfen Sie.

Açım. Lütfen yardım edin.

Nach eine Weile wurde ich hungrig.

Bir süre sonra acıkmaya başladım.

Wer ist noch hungrig?

Başka kim var?

Spielen wir Hungrige Nilpferde.

Hadi Hipopatam oynayalım.

Immer noch hungrig, Kumpel?

Hâlâ mısın, dostum?