identifizierte

Wir haben schon vier internationale Waffenhändler identifiziert.

Dört uluslararası silah tüccarını tespit ettik bile.

Ich kann sie identifizieren.

Ben onu teşhis edebilirim.

Ich muss heute Viviennes Leiche identifizieren.

Bugün Vivienne'ın cesedini teşhis etmem gerekiyor.

Können Sie ihn identifizieren?

Onu teşhis edebilir misin?

Computer, Ursprung dieses Signals identifizieren.

Bilgisayar, iletişim sinyalinin kaynağını tanımla.

Niemand kann ihn identifizieren.

Kimse onu teşhis de edemez.

Ich würde ihn auch identifizieren.

Ben de teşhis ederdim. Öyle mi?

Ich glaube, ich könnte ihn identifizieren.

Sanırım ben bunu teşhis edebilirim.

Können Sie sie identifizieren?

Onları teşhis edebilir misin?

Sie wurde vom Opfer identifiziert.

Kurban tarafından teşhis edildi.