German-Turkish translations for im inneren:

içinde · other translations

im inneren içinde

Im Inneren dieses alten Fleisches ein Jahrhunderte altes Virus.

O eski etin içinde yüzlerce yıllık bir virüs var.

Er arbeitet so hart, dass er die Energie im Inneren verbrennt.

O kadar çok çalışıyor ki, Enerji olarak içinde yakıyor.

Vertraue mir, Alan: Im Inneren leide ich.

İnan bana Alan, içten içe acı çekiyorum.

Click to see more example sentences