German-Turkish translations for inmitten:

ortasında · arasında · other translations

inmitten ortasında

Meine kleine Wohnung, inmitten meiner Tomaten.

Benim küçük sığınağım domates fideIerinin ortasında.

Eine isolierte Militärbasis inmitten des Indischen Ozeans.

Hint Okyanusu'nun ortasında ücra bir askeri üs.

Und inmitten dieser Entscheidungsschlacht trat ein legendärer Held hervor.

Ve nihai sonucunu belirleyen savaşta efsanevi bir kahraman ortaya çıktı.

Click to see more example sentences
inmitten arasında

Aber inmitten des Entsetzlichen und Tragischen eine Stimme und Schönheit.

Ama korkunç ve trajiklerin arasında bir ses, bir güzellik var.

Und wurde Jerusalem hier erbaut, inmitten dieser finsteren satanischen

Ve Kudüs burada inşa oldu" "Bu karanlık şeytanlığın arasında

Wieder liegt die Leiche inmitten von zerbrochenem Porzellan.

Cesedi yine kırık porselen parçaları arasında buluyoruz.