instabiler

Ein Gerät enthielt eine instabile radioaktive Naqahdah-Variante.

Naqahdah'nın kararsız bir çeşidini bulunduran bir cihaz vardı.

Torgo's Puder ist tödlich aber instabil

Torgo'nun tozu ölümcül ama dengesiz

Sektor neun instabil.

Sektör dokuz dengesiz.

Aber Neutrinosysteme sind instabil.

Ama nötron sistemleri kararsızdır.

Sie ist offensichtlich instabil.

Kız belli ki dengesiz biri.

Brücke, meine Holo-Matrix wird instabil.

Köprü, sanal matrisim dengesizleşiyor.

Sie ist instabil.

Kararsız bir madde.

Okay, Sheldon ist also instabil und gefährlich, zudem sieht er uns längst als Gefahr an.

Tamam, o zaman Sheldon dengesiz ve tehlikeli ayrıca bizi şimdiden bir tehdit olarak görüyor.

Der Reaktor-Kern wird instabil.

Nükleer çekirdek dengesiz durumda.

Es sind instabile und potentiell gefährliche Leute in dieser Nachbarschaft?

Mahallede dengesiz ve potansiyel olarak tehlikeli insanlar varmış?