German-Turkish translations for intern:

· dahili · other translations

intern

Wenn ich eine interne Morduntersuchung überstehe.

Tabii İç İşleri'nin cinayet soruşturmasından aklanırsam.

Laut Walsh haben wir ein internes Problem.

Walsh içerde bir sorunumuz olduğunu söyledi.

Das ist eine interne Angelegenheit.

Bu bir İç İşleri meselesidir.

Click to see more example sentences
intern dahili

Interne Scannerrelais wurden beschädigt.

Dahili tarama röleleri hasar gördü.

Jetzt gibt es eine interne Ermittlung.

Şimdiyse dahili bir soruşturma var.

Rose, ich habe die internen Laser-Codes aufgerufen.

Rose, dahili lazer kodlarına ihtiyacım var.

Click to see more example sentences