German-Turkish translations for irgendeine:

bazı · other translations

irgendeine bazı

Es gab Abnormalitäten in seinen Gehirnscan, irgendeine Art von Neurovirus.

Beyin taramalarında bazı anormallikler çıktı, bir çeşit nöro-virüs.