German-Turkish translations for irgendwann:

bir gün · bazen · bir zaman · other translations

irgendwann bir gün

Irgendwann möchte ich dich meiner Mutter vorstellen.

Dinle, bir gün seni annemle tanıştırmak istiyorum.

Irgendwann kommen sie mich wieder abholen.

Bir gün beni almak için geri gelecekler.

Irgendwann mussten wir aneinandergeraten.

Bir gün kapışacağımızı biliyordum.

Click to see more example sentences
irgendwann bazen

Potenzial kann irgendwann gefährlich sein.

Potansiyel bazen tehlikeli olabilir.

irgendwann bir zaman

Dieses Jahr, nächstes Jahr, irgendwann, nie!

Bu yıl, gelecek yıl, bir zaman, asla.