German-Turkish translations for jener:

о · o · şu · other translations

jener о

Nach jenem Heiligabend wurde Jean-Baptistes Versetzung zur Strafe.

O Noel arifesinden sonra Jean-Baptiste'in tayini onaylandı.

Weder die Pläne der Diktatur noch jene Menems oder De la Rúas waren erfolgreich.

Ne diktatörlük, ne de Menem veya De la Rúa projelerini hayata geçiremediler,

Sein Stabschef, Generalleutnant Klaus Kahlenberge, hatte auch k ein Alibi für jene Nacht.

Kurmay subayı Tümgeneral Klaus Kahlenberge'nin de o gece için mazereti yoktu.

Click to see more example sentences
jener o

Nach jenem Heiligabend wurde Jean-Baptistes Versetzung zur Strafe.

O Noel arifesinden sonra Jean-Baptiste'in tayini onaylandı.

An jenem dunklen Tag wird uns nichts und niemand retten können.

O karanlık günde, hiç kimse ve hiçbir şey bizi kurtaramaz.

Doch seit jenem Tag habe ich aufgehört Mutmaßungen anzustellen.

Ama o günden sonra varsayımlarda bulunmayı bıraktım.

Click to see more example sentences
jener şu

Liebend gern, Jen, aber ich muss gerade Roy helfen.

Çok isterdim Jen, ama şu anda Roy'a yardım etmem lazım.

Jen, diese Männer sie wollen den Aktenkoffer.

Jen bu adamlar şu evrak çantasını istiyorlar.

Da ist ein Kloster hinter jenem Berg.

Şu tepenin arkasında bir manastır var.

Click to see more example sentences