jetzigen

Jetziger Status unbekannt.

Şimdiki durumu bilinmiyor.

Die zukünftige Mrs. George Walker, treffen Sie die jetzige Mrs. George Walker.

Geleceğin bayan George Walker'ı şu anki bayan George Walker'la tanışın.

Unser jetziges Schießpulver enthält harmlose Substanzen.

Fakat, kullandığımız barut zararlı maddeler içeriyor.

Zusätzlich zu seiner jetzigen Position, war Dan McLane ein passionierter NIS Agent.

Şu anki durumunun yanında Dan McLane, hizmet veren bir NIS ajanıydı.

Bitte tötet Gemba Sawatari, den jetzigen Verwalter der Totomi-Provinz.

Gemba Sawatari'yi öldür, şu an Totomi-Eyaleti'nin yöneticisi.

Das jetzige Jahr, genau jetzt, welches Jahr?

Bu yıl diyorum, şu anda, hangi yıldayız?

Der jetzige und künftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika!

Şu anki ve geleceğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı!