German-Turkish translations for künftig:

gelecek, gelecekte · müstakbel · ileride · other translations

künftig gelecek, gelecekte

Willkommen beim Ringen, ihr künftigen Olympioniken!

Güreşe hoş geldiniz Geleceğin Tanrıları.

Einstiger und künftiger König

Geçmişin ve geleceğin kralı

Der jetzige und künftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika!

Şu anki ve geleceğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı!

Click to see more example sentences
künftig müstakbel

Ein künftiger Pirat des Jahres braucht seinen Schönheitsschlaf.

Müstakbel Yılın Korsanının güzellik uykusuna ihtiyacı var.

Reicht Persiens künftigem önig die Hand.

Pers'in müstakbel kralına elini ver.

künftig ileride

Ich werde künftig vorsichtiger sein.

İleride daha dikkatli olacağım.