German-Turkish translations for kacken:

sıçmak · kaka yapmak · other translations

kacken sıçmak

Heute Abend werde ich komisch kacken!

Bu gece tuhaf bir şekilde sıçacağım.

Essen, Trinken, Kacken, Vögeln und um mehr kämpfen, richtig?

Yemek, içmek, sıçmak, sikmek ve daha fazlası için savaşmak, değil mi?

Willst du Funken kacken?

Kıvılcım sıçmak ister misin?

kacken kaka yapmak

Die heulen noch mehr und kacken auch mehr.

Daha fazla ağlar ve daha fazla kaka yaparlar.