German-Turkish translations for kaffe:

kahve · other translations

kaffe kahve

Irina macht Kaffe, Mark verschafft Wein.

Irina kahve yapıyor, Mark şarap almaya çıktı.

Türken trinken schon Kaffe wo Österreicher hocken noch auf Tannenbaum.

Türkler, daha Avusturyalılar daha ağaçta yaşarken kahve içiyorlardı.

Kaffe und Tee.

Çay ve kahve.

Click to see more example sentences