German-Turkish translations for kalt:

soğuk · soğukkanlı · sakin · other translations

kalt soğuk

Kann ich ein Mineralwasser oder etwas Kaltes bekommen, bitte?

Maden suyu veya soğuk başka bir şey alabilir miyim lütfen?

Dieser kalte Κrieg wurde gerade brenzlig.

Bu soğuk savaş ısınmaya başladı.

Warum ist es hier so kalt?

Neden bu kadar soğuk burası?

Click to see more example sentences
kalt soğukkanlı

Kalter Mord ist ein schmutziges Geschäft.

Soğukkanlı cinayet pis bir iştir.

Kalte, berechnende rücksichtslose Intelligenz.

Soğukkanlı, hesaplı, acımasız bir zeka.

kalt sakin

Das Firmament ist wieder ruhig und kalt.

Gökyüzü bir kez daha sakin ve soğuk kalacak.