German-Turkish translations for kapital:

sermaye · other translations

kapital sermaye

Das ist Gewinn, kein Kapital. Das haben wir drei schon aufgeteilt.

Bu bir kâr, sermaye değil, üçümüz bunu çoktan bölüştük.