German-Turkish translations for kaum:

zorlukla · zar zor · güçlükle · ancak · sadece · other translations

kaum zorlukla

Ich kann dich kaum verstehen!

Seni zar zor duyuyorum!

Ich sehe ihn kaum noch.

Onu zar zor görüyorum zaten.

Meine Kinder kennen mich kaum.

Çocuklarım beni zor tanıyor

Click to see more example sentences
kaum zar zor

Ich kann dich kaum verstehen!

Seni zar zor duyuyorum!

Sie kaum kennen sie.

Onu zar zor tanıyorsun.

Ich erkenne dich kaum wieder

Seni zar zor tanıyorum.

Click to see more example sentences
kaum güçlükle

Der Disruptor hatte kaum Energie.

Parçalayıcının neredeyse hiç gücü yoktu.

Ich will dich so sehr, dass ich kaum atmen kann.

Seni o kadar çok istiyorum ki güçlükle nefes alabiliyorum.

kaum ancak

Mama, das ist kaum

Anne, bu ancak

kaum sadece

Deine Subjekte kaum Opfer.

Deneklerin sadece birer kurban