German-Turkish translations for klar:

açık · net · belli · temiz · berrak · other translations

klar açık

Ist doch klar, oder?

Gayet açık değil mi?

Ich möchte mich klar ausdrücken, Mr. Randall.

Sizinle açık konuşmak istiyorum, Bay Randall.

Ich habs klar und deutlich verstanden.

Açık ve net bir şekilde anladım.

Click to see more example sentences
klar net

Vielleicht klar für dich, Mark.

Belki senin için net olabilir Mark.

Hörst du wie klar der Epfang ist?

Ne kadar net duyuyorsun değil mi?

Ich habs klar und deutlich verstanden.

Açık ve net bir şekilde anladım.

Click to see more example sentences
klar belli

Ist doch klar!

Belli değil mi?

Aber jetzt ist es klar.

Ama şimdi belli oldu.

Mitchell, Stans, Magruder, das ist klar.

Mitchell, Stans, Magruder, bunlar belli.

Click to see more example sentences
klar temiz

Klar, tapfer und weit weg.

Temiz, cesur ve çok uzakta.

Kalt und klar.

Soğuk ve temiz.

klar berrak

Klar wie Kristall!

Kristal kadar berrak.