German-Turkish translations for klein:

küçük · ufak · mini · önemsiz · az · ikincil · other translations

klein küçük

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Wir verdienen eine kleine Feier.

Küçük bir kutlamayı hak ediyoruz.

Eine kleines Andenken.

Küçük bir hatıra.

Click to see more example sentences
klein ufak

Egal, ich habe eine kleine Überraschung für dich.

Her neyse, senin için ufak bir sürprizim var.

Wie kleine Jungs.

Ufak çocuklar gibi.

Da ist ein kleines Problem.

Ufak bir problemimiz var.

Click to see more example sentences
klein mini

Wollen Sie ein kleines Spiel spielen?

Ufak bir oyun oynamak ister misin?

Gehen wir, meine gierige, kleine Guatie.

Gidelim, gözlü Guatie'm benim.

Willst du deine kleine Freundin einladen?

Küçük arkadaşını da davet etmek ister misin?

Click to see more example sentences
klein önemsiz

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Diese fedrigen kleinen Gauner unterwanderten bald überall wichtige Positionen.

Çok geçmeden bu tüylü sahtekarlar her yerde önemli pozisyonlara sızıyorlardı.

Zunächst kleine Vögel.

Öncelikle küçük kuşlar.

Click to see more example sentences
klein az

Ich denke, ich hatte gerade einen kleinen Herzinfarkt.

Sanırım az önce küçük bir kalp krizi geçirdim.

Zumindest für eine kleine Weile.

En azından kısa bir süreliğine.

Kleinere Hotels, weniger Touristen.

Küçül oteller, daha az turist.

Click to see more example sentences
klein ikincil

Ventile. Hauptventile und kleinere

Valfler, birincil ve ikincil

Und ein kleines Leben ist den ganzen Kollateralschaden nicht wert.

Yani küçük bir yaşam bu kadar ikincil zarara değmez mi?