German-Turkish translations for klug:

zeki · akıllı · bilge · other translations

klug zeki

Männer mögen keine klugen Frauen!

Erkekler zeki kadınları sevmez.

Er ist ein kluger Junge und war sehr an den Ureinwohnern der I nsel interessiert.

O çok zeki bir çocuk ve adanın yerli halkının tarihiyle çok yakından ilgilenmişti.

Und der klügste Mensch der Welt ist für mich nicht bedrohlicher als die klügste Termite.

Dünyanın en zeki adamı, benim için en zeki karıncadan daha büyük bir tehdit oluşturmaz.

Click to see more example sentences
klug akıllı

Sie sind ein starkes, kluges Mädchen.

Sen güçlü ve akıllı bir kızsın.

Der klügere Bruder ist zurück.

Akıllı kardeş geri döndü.

Ein sehr netter, kluger Mann.

Çok iyi, akıllı bir adam.

Click to see more example sentences
klug bilge

Mr. Johnson, ein furchtbar kluger Mann hat mal gesagt:

Bay Johnson, bir keresinde bilge bir adam dedi ki:

Mrs Troi, Sie sind eine kluge Frau.

Bayan Troi, siz bilge bir kadınsınız.

Als kluger Krieger wusste Vater, dass er den Feuerriesen zuerst ermüden müsste.

Bilge bir savaşçı gibi, babam tek umudunun bu ateş devini yormak olduğunu biliyordu.

Click to see more example sentences