German-Turkish translations for knacken:

kırmak · other translations

knacken kırmak

Ich brauchte dich nur, um Enigma zu knacken.

Yalnızca Enigma'yı kırmak için sana ihtiyacım vardı.

Der Code ist schwer zu knacken.

Kırması çok zor bir kod olacak.

Nämlich Enigma zu knacken.

O da Enigma'yı kırmak!