German-Turkish translations for knapp:

az · sıkı · dar · sadece · other translations

knapp az

Eine knappe Stunde.

Bir saatten az.

Lone hat weiterhin eine knappe Mehrheit.

Lone çok az bir farkla çoğunluğu sağlıyor.

Oder für den knapp entgangenen Erstickungstod unterm Kopfkissen?

Yada beni yastıkla boğmayı az farkla kaçırdığın için mi?

Click to see more example sentences
knapp sıkı

Knapp, und hart.

Sıkı. Ve ağır.

Knapp und knackig.

Sıkı ve çıtır.

knapp dar

Das ändert alles, knapp angezogener Mann.

Bu her şeyi değiştirir, dar kıyafetli adam.

knapp sadece

Nein, ich bin nur ein treuer Knappe, der dich immer beschützen wird.

Hayır, ben sadece seni her zaman koruyacak sadık bir kavalyeyim.