German-Turkish translations for knospe:

gonca · tomurcuk · other translations

knospe gonca

Heute Nacht, wenn diese Knospe erblüht, wird eine neue Königin geboren!

Bu gece, bu gonca açtığında, yeni bir kraliçemiz olacak!

Ohne Tara wissen wir gar nichts über die Knospe.

Tara olmadan Gonca hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.

Die Knospe braucht dich.

Goncanın sana ihtiyacı var.

Click to see more example sentences
knospe tomurcuk

Am ob'ren Zweig die Knospe brach

Bir tomurcuk patladi ustteki dalda