German-Turkish translations for kopieren:

taklit etmek · kopya · kopyalamak · other translations

kopieren taklit etmek

Ja, er beobachtet und kopiert mich immer. Es ist nur

Evet, sürekli beni izliyor ve taklit ediyor, her neyse.

Dieser Patrick, ja, der kopiert mich.

Şu Patrick denen adam beni taklit ediyor.

Du versuchst mich zu kopieren.

Beni taklit etmeye çalışıyorsun.

Click to see more example sentences
kopieren kopya

Madonna gehört mir und ich werde nicht kopiert.

Madonna bana ait ve benden kopya çekemezsin.

kopieren kopyalamak

Das Problem ist, dass dies nicht auf das hier kopiert werden kann.

İşte sorun da bu. Bunu, bu belleğe kopyalamak mümkün değil.