German-Turkish translations for korrekt:

doğru · uygun · dürüst · other translations

korrekt doğru

Korrekt, Nummer eins.

Doğru, Bir numara.

Das ist korrekt, denn niemand kann Wind und Wellen kontrollieren.

Bu kesinlikle doğru. Çünkü, hiç kimse rüzgarı ve dalgaları kontrol edemez.

Es ist alles korrekt, Sir.

Tüm veriler doğru efendim.

Click to see more example sentences
korrekt uygun

Also "zensiert" der Todesstern anstößige Planeten? Korrekt.

Demek Ölüm Yıldızı uygunsuz gezegenleri sansürlüyor, öyle mi?

Ja, das Wort ist korrekt.

Evet, uygun kelime bu.

Das sieht korrekt aus, Miss Crozier.

Her şey uygun görünüyor, Bayan Crozier.

Click to see more example sentences
korrekt dürüst

Finden Sie das korrekt, Mr Winch?

Sence bu dürüstçe mi Bay Winch?