German-Turkish translations for kosten:

mal olmak · maliyet · tatmak · etmek · tadına bakmak · masraflar, masraf · other translations

kosten mal olmak

Diese Sklaven haben uns bereits eintausend Millionen Sesterze gekostet.

Bu köleler daha şimdiden bize bir milyar Sestertius'a mal oldu.

Hat mich ein Vermögen gekostet.

Bana bir servete mal oldu.

Dieser Anzug hat mich viel Geld gekostet.

Bu takım bana pahalıya mal oldu.

Click to see more example sentences
kosten maliyet

Hat eine LCD-Anzeige, Kosten senkend

LCD çıktısı var, maliyet etkinliği

Überprüfen Sie die Werbe-Effektivität, um Beispiele zu sehen, von Anklick-, Kosten und Konvertierungsdaten.

Reklam performanslarını inceleyerek tıklama, maliyet ve edinilen kazanç verilerini görebilirsiniz.

Blackie hat Kontakte in Sewastopol, aber das wird kosten.

Blackie'nin Sivastopol'de bağlantıları var ama maliyeti de var.

Click to see more example sentences
kosten tatmak

Ich kostete jede einzelnde Strahlung dieses Lasers.

Lazer ışınının her yakışının tadını çıkardım.

Das ist der Slogan."Koste es einfach.

İşte bu. Slogan bu: "Tadına bir bak.

Jing, koste deinen Wein und sag mir Jahrgang und Weingut.

Jing, şarabının tadına bak ve bana yılını ve markasını söyle.

Click to see more example sentences
kosten etmek

Dich tot abzuliefern wird mich kosten aber das könnte es wert sein.

Seni ölü teslim etmek bana pahalıya patlayacak ama belki de buna değer.

Was kosten Platt und Eliza?

Platt ve Eliza ne kadar ediyor?

Dieser Hund hat mich den Weltmeistertitel gekostet.

Köpek bir Dünya Şampiyonluğu'nda daha etti beni.

Click to see more example sentences
kosten tadına bakmak

Das ist der Slogan."Koste es einfach.

İşte bu. Slogan bu: "Tadına bir bak.

Jing, koste deinen Wein und sag mir Jahrgang und Weingut.

Jing, şarabının tadına bak ve bana yılını ve markasını söyle.

Hier, koste das.

Şunun tadına bak.

kosten masraflar, masraf

Und diese Kosten steigen immens.

Ve bu masraflar tavan yaptı.

Dann gibt es die Kosten.

Bir de masrafı var.