German-Turkish translations for kriegen:

almak · yakalamak · elde etmek · other translations

kriegen almak

Ich kriege hier viel mehr Luft.

Burada daha çok hava alıyorum.

Ich kriege ihn zurück, Mutti.

Onu geri alacağım, anne.

Ich kriege wieder schlechte Schwingungen.

Yine kötü titreşimler alıyorum. Yine mi?

Click to see more example sentences
kriegen yakalamak

Wollen Sie ihn kriegen, Ella?

Onu yakalamak ister misin, Ella?

Ryan, das könnte die einzige Chance sein, die wir kriegen.

Ryan, onu yakalamak için tek şansımız bu olabilir.

Die Bullen benutzen Polo als Lockvogel, um Flint zu kriegen, richtig?

Polisler Flint'i yakalamak için Polo'yu yem olarak kullanıyorlar, değil mi?

Click to see more example sentences
kriegen elde etmek

He, das Zeug ist nicht leicht zu kriegen.

Hey, bu boku elde etmek kolay değil.