German-Turkish translations for kurz:

kısa · geçen · Son · kısaca · açıklayıcı · özlü · other translations

kurz kısa

Ich hatte einen langen Aufenthalt oder eine kurze Reise erwartet.

Uzun bir kalış ya da kısa bir yolculuk bekliyordum.

Kurze Hosen sind normalerweise kürzer.

Şortlar daha kısa olur normalde.

Es ist nur eine kurze Geschichte und ein paar Aufsatzfragen.

Bu kısa bir hikaye ve bir çift kısa kompozisyon sorusu.

Click to see more example sentences
kurz geçen

Ein Gummiboot über den Rhein und dann ein kurzer Spaziergang.

Küçük bir botla Ren'i geçip sonra kısa bir yürüyüşle

Und nun zu dem unerfreulicheren Teil unserer kurzen Bekanntschaft.

Şimdi bu kısa tanışma faslının esef verici kısmına geçelim.

Können wir kurz über neulich reden?

Geçen gece hakkında konuşabilir miyiz?

Click to see more example sentences
kurz Son

Aber seit kurzem

Ama son zamanlarda

Er ist seit Kurzem Macaus mächtigster Gangsterboss.

Son zamanlarda Macau'nun en güçlü Babalarından oldu.

Ja, hast du vor kurzem ein gutes Buch gelesen?

Tabii, son zamanlarda güzel bir kitap okudun mu?

Click to see more example sentences
kurz kısaca

Hallo, Mädels, ich heiße Maurice Moss, oder kurz "Moss".

Merhaba kızlar. Benim adım Maurice Moss. Ya da kısaca Moss.

Oh, mein kurzes, kurzes Leben

Ah benim kısacık ömrümde

Ich hatte einen kurzen Moment des Selbstzweifels.

Kısacık bir an kendimden şüpheye düştüm.

Click to see more example sentences
kurz açıklayıcı

Benutze kurze, erklärende Sätze.

Kısa ve açıklayıcı cümleler kullan.

kurz özlü

Kurz und süß.

Kısa ve öz.