German-Turkish translations for längst:

çoktan · zamanında · uzun zaman önce · other translations

längst çoktan

Wenn wir dahinfahren, wird sie längst weg sein.

Biz oraya gidene kadar, o çoktan gitmiş olur.

Ohne sie wäre dieser Geist verschwunden und ich wäre längst in North Carolina.

Yoksa o hayalet çoktan yok olur ben de Kuzey Carolina'da olurdum!

Aber Gemma ist längst weg.

Ama Jemma çoktan gitti.

Click to see more example sentences
längst zamanında

Diese Ermittlung ist längst überfällig.

Bu soruşturma uzun zamandır bekleniyordu.

Schon längst fertig.

Uzun zamandır hazır.

Okay, Sheldon ist also instabil und gefährlich, zudem sieht er uns längst als Gefahr an.

Tamam, o zaman Sheldon dengesiz ve tehlikeli ayrıca bizi şimdiden bir tehdit olarak görüyor.

Click to see more example sentences
längst uzun zaman önce

Du hast mich schon längst verloren.

Beni uzun zaman önce kaybettin!