German-Turkish translations for lachen:

gülmek · gülüş · kahkaha · gülme · other translations

lachen gülmek

Wir lachen manchmal wie zwei ungezogene Kinder.

Bazen yaramaz çocuklar gibi gülüp duruyoruz.

Heute lachen sie, morgen twittern sie.

Bu akşam gülerler yarın tweet atarlar.

Keine Musik mehr, kein Lachen.

Artık müzik yok, gülmek yok.

Click to see more example sentences
lachen gülüş

Ein wundervolles Lachen.

Mükemmel bir gülüş.

Wie genau würde dieses Lachen gehen?

Tam olarak nasıl bir gülüş o?

Und dieses unechte Lachen.

Ve şu yapmacık gülüş.

Click to see more example sentences
lachen kahkaha

Ein lautes Lachen.

Büyük bir kahkaha.

Ein silberhelles Lachen, ein kokettes Drehen des Kopfes.

Önce kahkaha atar. Sonra da kafasını cilveli cilveli yana çevirir.

Keine Shug, keine Kinder, kein Lachen, kein Leben.

Shug yok, çocuklar yok kahkahalar yok, hayat yok.

Click to see more example sentences
lachen gülme

Ich würde lieber mit den Sündern lachen, Gayle.

Ben de günahkarlarla gülmeyi tercih ederim, Gayle.

Ja, lachen Sie weiter.

Evet, gülmeye devam et.

Augen auf und nicht lachen.

Gözlerini ve gülme.

Click to see more example sentences