German-Turkish translations for langfristig:

uzun vadeli · uzun süreli · other translations

langfristig uzun vadeli

Alicia, erfordert unsere Beziehung eine langfristige Bindung?

Alicia, ilişkimiz uzun vadeli bir birlikteliğe dönüşebilir mi?

Wie kann eine Priorità t langfristig sein?

Bir öncelik nasıl uzun vadeli olabilir? Danny

Er hatte bereits vier Verschmelzungen, und deshalb wählen wir die langfristige Lösung.

Zaten dört füzyon geçirmiş. O yüzden uzun vadeli bir çözüm getiriyoruz.

Click to see more example sentences
langfristig uzun süreli

Frauen wollen meistens langfristige Beziehungen.

Kadınlar hep uzun süreli ilişki ister.

Es ist noch nicht gerade eine langfristige Beziehung, oder?

Henüz uzun süreli bir ilişki denemez, değil mi?