German-Turkish translations for langsam:

yavaşça, yavaş, yavaş yavaş · ağır ağır · other translations

langsam yavaşça, yavaş, yavaş yavaş

Langsam, langsam, schnell, schnell.

Yavaş, yavaş, hızlı, hızlı.

Macht langsam, Jungs.

Yavaş olun çocuklar.

Langsam umrühren, Molly.

Yavaş karıştır, Molly.

Click to see more example sentences
langsam ağır ağır

Langsam, alles in Ordnung.

Ağır ol, her şey yolunda.

Sie hatte eine schwere Operation und erholte sich langsam, aber sie erholte sich.

Büyük bir ameliyat atlatmış. Ağır ağır iyileşiyormuş ama en azından iyileşiyormuş.

Vielleicht sollten wir es langsamer angehen.

Belki de İşleri biraz ağırdan almalıyız.

Click to see more example sentences